თვალის მისაწვდომობის გასაღები

NLP

თვალის მისაწვდომობის გასაღები ნლპ-ში გამოყენებული ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პატერნია (პატერნი – ადამიანის ქცევის სისტემატურად განმეორებადი მყარი ელემენტი/ფრაგმენტი ანდა ელემენტთა/ფრაგმენტთა თანამიმდევრობა). საქმე ისაა, რომ ადამიანის თვალის მოძრაობები დასამუშავებელი/დამუშავებადი ინფორმაციის მოდალობებს (მოდალობები – რეპრეზენტატიული სისტემები: ვიზუალური, აუდიალური, კინესთეტიკური) უკავშირდება.

ახლა ადამიანურად ვილაპარაკოთ: ყოველთვის, როდესაც ადამიანი ფიქრობს, ლაპარაკობს, მოსაუბრეს უსმენს, კითხვებზე პასუხობს , რაიმე მოსაზრებას გამოთქვამს, სწავლობს (მოკლედ, როცა არ სძინავს) და ეთსეთერა, მისი თვალები გამუდმებით მოძრაობს და ამის გაკონტროლება პრაქტიკულად შუძლებელია.

View original post 434 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s