თვალის მისაწვდომობის გასაღები – II

NLP

ახლა ვნახოთ, როგორ მოძრაობს თვალი. ძირითადისქემაასეთია:

მარცხნივზემოთ – ვიზუალურიმოგონებები (გახსენება);

მარჯვნივზემოთ – ვიზუალურიკონსტრუირება (შეთხზვა, წარმოდგენა);

მარცხნივგვერდით – აუდიალურიმოგონება (ხმები, ბგერები, მუსიკა);

მარჯვნივგვერდით – აუდიალურიკონსტრუირება (შეთხზვა);

მარცხნივქვემოთ – შინაგანიდიალოგი;

მარჯვნივქვემოთ – კინესთეტიკა (შეგრძნებები, განცდები). ეს სქემა მუშაობს იმადამიანებისთვის, ვისიწამყვანიხელიცმარჯვენაა– ანუ  ”მემარჯვენეებისთვის.”

და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი:
სქემა სწორია შენთვის, ხოლო თუმოსაუბრესუყურებ, მისი, ვთქვათ, VR (ვიზუალურიმოგონებები) შენთვის (შენგან)… მარჯვნივაა. ანუპირისპირმყოფიადამიანითუმარცხნივზემოთაიხედავს, შენამასდაინახავ, როგორცმარჯვნივზემოთ, რაცბუნებრივია.

გამონაკლისი: ეს სქემა მუშაობს 90-95 პროცენტით. ის სწორია ევროპელისთვის, აზიელისთვის, ამერიკელისთვის, მაგრამ… გამონაკლისს წარმოადგენენ ბასკები. მათი სქემა შედარებით განსხვავებულია. თუ დაგაინტერესებს, შემდგომში განვმარტავ.

გამონაკლისსწარმოადგენენცაციებიცდაგამოსწორებულიცაციებიც. მათთვისესსქემაუმეტესად,  ”

View original post 559 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s